Scroll Top

U bekijkt de website momenteel in taal NL. Voor aanvullende factchecks en inhoud met betrekking tot andere community's kunt u de vlagpictogrammen gebruiken om van taal te wisselen.

EDMO Belux: databank voor tools over desinformatie

Protesterende persoon met bord: "I can't believe we're marching for facts"

EDMO databank voor tools over desinformatie

In het kader van EDMO Belux sloegen Mediawijs en Média Animation, de kenniscentra voor mediawijsheid in Vlaanderen en Wallonië, de handen in elkaar om een overzicht te maken van 30 goede praktijken en tools over “werken rond desinformatie”. Ze analyseerden bestaand materiaal en maakten een selectie van de beste inzichten en tools.

Na het organiseren van een bevraging in het onderwijsveld en deskresearch, werden 81 verschillende materialen verzameld. Rekening houdende met enkele criteria zoals materiaal dat leerkrachten, jeugdwerkers, bibliotheekmedewerkers, … zelf kunnen gebruiken (zonder hulp van externen) en dat gratis beschikbaar is, werd de selectie herleid tot een 40-tal materialen. 

Deze verzameling werd op basis van vastgelegde criteria afgetoetst bij een feedbackpanel van ervaringsdeskundigen, die de beste tools hieruit selecteerden. Daarbij werd rekening gehouden met volgende criteria: hoe herkenbaar is het materiaal voor de doelgroep? Is het makkelijk inzetbaar (is er bijvoorbeeld een duidelijke handleiding)? Is het bruikbaar in verschillende settings? Is het tijdloos en dus niet gebonden aan een specifieke actuele gebeurtenis? Het feedbackpanel voor de Nederlandstalige materialen werd opgezet door Mediawijs. Média Animation organiseerde het feedbackpanel voor de selectie van Franstalig en Luxemburgs materiaal.

De uiteindelijke selectie bestaat uit 30 tools over verschillende onderwerpen (nieuws, desinformatie en meningen leren vormen) voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze verzameling werd ondergebracht op de EDMO Belux website (in samenwerking met ATC, technische partner van EDMO Belux) en kadert ook binnen de nieuwsgroeilijn van Mediawijs. Verschillende tools uit deze collectie werden vertaald naar onder andere het Engels en het Frans. Een aantal tools kregen ook een update binnen het project. 

 

Bekijk alle mediawijze tools op de EDMO Belux website via het menu Mediawijsheid – Educatieve tools.