Scroll Top

U bekijkt de website momenteel in taal NL. Voor aanvullende factchecks en inhoud met betrekking tot andere community's kunt u de vlagpictogrammen gebruiken om van taal te wisselen.

Onze Bestuursleden

Advisory Board

Hind Fraihi

Hind Fraihi

Investigative Journalist, Apache

Hind Fraihi is onderzoeksjournalist en auteur van Undercover in Klein-Marokko (En immersion à Molenbeek, l’enquête que aurait dû nous alerter). Zij doet verslag van en onderzoek naar islamitisch extremisme en uiterst rechts extremisme.

Expertise: Islamitisch Extremisme, Extreemrechts, Polarisatie, Radicalisering

Jan Jagers

Jan Jagers

Lead (Fact-Checking Knack) and Managing Director (deCheckers), Knack Magazine en deCheckers vzw

Jan Jagers is een Belgische freelance journalist. Hij werkt sinds 2007 voor Knack Magazine, ontwikkelde sinds 2012 de rubriek Factcheck en leidt sinds 2020 de redactie van Factcheck. Hij is ook algemeen directeur van deCheckers, een non-profit en mediaoverschrijdende samenwerking tegen desinformatie. Hij is doctor in de politieke wetenschappen en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Expertise: Factchecking, Journalistiek, Grensoverschrijdende Samenwerking

Raphaël Kies

Raphaël Kies

Senior Researcher , Universiteit van Luxemburg

Raphaël Kies is senior onderzoeker aan de Universiteit van Luxemburg. Hij is gedoctoreerd aan het Europees Universitair Instituut. Hij is geïnteresseerd in deliberatieve democratie, electorale studies, democratische innovaties, het politieke systeem in Luxemburg en mediastudies. Hij is de oprichter van het Luxemburgs Platform voor participatiedemocratie (PLDP.lu). Hij heeft bijgedragen aan de invoering en herziening van verschillende democratische innovaties in Luxemburg en daarbuiten. Daaronder de Europese burgerraadpleging (in 2007 en 2009), de toepassingen voor stemadvies Smartwielen.lu (sinds 2009) en de Klimat Biergerrot (2022)Op het gebied van media is hij verantwoordelijk voor de nationale Mediapluralisme Monitor (MPM), het project MEDIALUX en is hij lid van de raad van bestuur van de Luxemburgse openbare radio (radio 100.7). 

Expertise: Deliberatieve Democratie, Electorale Studies, Democratische Innovaties, Politiek Systeem In Luxemburg En Mediastudies

Grégoire Lits

Grégoire Lits

Co-director of the UCLouvain Observatory for Research on Media and journalism (ORM), UCLouvain (ORM)

Grégoire Lits is assistent-professor sociologie aan het Instituut voor Taal en Communicatie en tevens codirecteur van het Observatorium voor onderzoek inzake media en journalistiek aan de UCLouvain. Zijn onderzoek spitst zich toe op de circulatie van informatie in de samenleving en de openbare ruimte. Zijn meest recente publicaties gaan over de psychologische gevolgen van de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande ‘infodemie’. Hij is medecoördinator van het door Innoviris gefinancierde project PANDORX dat de circulatie van gezondheidsinformatie in Brussel tijdens de Covid-19-crisis analyseert (https://www.pandorix.be/).

Expertise: Sociologie, Desinformatie, Raakvlak Wetenschap-Samenleving, Publieke Sfeer, Sociale Problemen

Michaël Opgenhaffen

Michaël Opgenhaffen

Associate Professor Digital News and Journalism, KU Leuven en Factcheck.Vlaanderen

Michaël Opgenhaffen is hoogleraar Digitale Nieuwsvoorziening en Journalistiek aan het Instituut voor Mediastudies van de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Michaël doet onderzoek naar de invloed van sociale media op de productie en consumptie van online nieuws, met een focus op online desinformatie en factchecking. In dit verband is hij verbonden aan factcheck.vlaanderen, het mediumonafhankelijke factchecking-platform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om desinformatie te identificeren, en bij BENEDMO, het Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverband tussen universiteiten, nieuwsmedia, factcheckers en bedrijven om desinformatie te begrijpen en te bestrijden.

Expertise: Onderzoek Digitaal Nieuws, Socialemedia-Journalistiek, Factchecking, OSINT, Platformbeleid

Juliane von Reppert-Bismarck

Juliane von Reppert-Bismarck

Lie Detectors Founder and Executive Director, Lie Detectors

Juliane von Reppert-Bismarck is de oprichter en uitvoerend directeur van Lie Detectors, een bekroonde organisatie die met meer dan 250 professionele journalisten samenwerkt om kritische mediageletterdheid onder schoolkinderen en leraren te bevorderen. Zij leidt de ontwikkeling en strategie van Lie Detectors en ontwierp het concept en de aanpak van de opleiding. Juliane adviseert nationale en internationale instellingen over antiradicalisering en geletterdheid in een tijdperk van mediapluralisme, onder meer binnen de High Level Expert Group on Digital Disinformation and Fake News en Expert Group on Tackling Disinformation and Promoting Digital Literacy through Education and Training namens Lie Detectors. Voor de oprichting van Lie Detectors zette Juliane een bekroonde journalistieke carrière opzij, waarin ze schreef voor onder meer The Wall Street Journal, Newsweek, Reuters, MLex en Spiegel Online, en verslag uitbracht vanuit Europa en de VS, alsook vanuit sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten en het Noordpoolgebied. Zij is afgestudeerd aan de Columbia University Graduate School of Journalism in New York City en aan de Universiteit van Edinburgh en spreekt Duits, Engels, Spaans en Frans.

Lie Detectors is een bekroonde, door journalisten geleide campagne voor mediageletterdheid in Europa. De non-profitorganisatie werkt samen met meer dan 250 beroepsjournalisten om de democratie veilig te stellen door tienduizenden jongeren en hun leraren in staat te stellen online desinformatie aan te pakken en door het begrip van kwaliteitsjournalistiek te bevorderen. Lie Detectors werkt aan het verbeteren van de nieuwsgeletterdheid, het vergroten van het bewustzijn van misinformatie en het bevorderen van het inzicht van het grote publiek in de mainstream media-industrie. De organisatie bevordert positieve en niet-politieke contacten tussen jongeren en journalisten. Haar standpunt op lange termijn is dat nieuwsgeletterdheid een integraal onderdeel moet worden van lerarenopleidingen in heel Europa, zodat nieuwsgeletterdheid een van de basisvaardigheden van kinderen in Europa kan worden.

Expertise: Mediageletterdheid; Digitale Geletterdheid; Journalistiek; Kritisch Denken; Lerarenopleiding

Maarten Schenk

Maarten Schenk

Chief Operating Officer / Chief Technical Officer, Lead Stories LLC

Maarten is de medeoprichter van factchecking-website leadstories.com en de bedenker van Trendolizer, een tool die door verschillende factchecking-organisaties wordt gebruikt om virale content online te vinden.

Expertise: Factchecking, Virale Media, Opsporing Van Trends, Ontkrachting

Martine Simonis

Martine Simonis

General Secretary, AGJPB

Martine Simonis is nationaal secretaris van AGJPB (Belgische Unie van journalisten) sinds 1992 en secretaris-generaal van AJP (Franstalig en Duitstalig België) sinds de oprichting in 1998. Als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht beoefent zij thans media- en auteursrecht.

Expertise: Journalistiek – Ethiek – Persvrijheid – Gender

Laurens Van de Voorde

Laurens Van de Voorde

Educational Coordinator, StampMedia

Laurens Van de Voorde werkt als onderwijscoördinator voor jongerenmediaorganisatie StampMedia. De missie van StampMedia is om de mediageletterdheid van jongeren te verbeteren. Een van de manieren waarop de organisatie deze missie volbrengt, is door op scholen les te geven om jongeren bewust te maken van desinformatie en hoe die kan worden aangepakt. Op de expertise van StampMedia over de nieuwsgeletterdheid van jongeren wordt vaak een beroep gedaan door leraren, jongerenwerkers, media en andere instanties. In 2022 werkt StampMedia samen met Mediawijs aan een nieuw lespakket over factchecking voor tieners in het derde en vierde jaar (14 – 16 jaar).

Expertise: Nieuwsgeletterdheid – Onderwijs – Jeugdwerk – Desinformatie – Samenzweringsverhalen

Advisory Board

Alexandre Alaphilippe

Alexandre Alaphilippe

Executive Director, EU DisinfoLab

Alexandre Alaphilippe is uitvoerend directeur en medeoprichter van EU DisinfoLab. Sinds 2017 coördineert hij het werk aan enkele van de grootste onderzoeken van de organisatie naar informatieoperaties die verband houden met Rusland, India en China, en is hij lid van een aantal werkgroepen in Brussel en Washington DC die verband houden met platformregulering, trans-Atlantische betrekkingen en hybride bedreigingen, waarbij hij de nadruk legt op de rol van het maatschappelijk middenveld bij het behoud van democratische waarden. Hij heeft papers gepubliceerd voor het Brookings Institution en zijn werk is te zien geweest op CNN, BBC, Le Monde en Politico.

Martin Culot

Martin Culot

opleidingscoördinator, Média Animation

Martin Culot heeft informatie en communicatie gestudeerd aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve (2012). Zijn activiteiten hebben voornamelijk betrekking op de voortgezette opleiding van volwassenen (leraren, animatoren, educatieve medewerkers) waarvan hij de pool coördineert binnen de vereniging Media Animation. Martin is ook betrokken bij Europese projecten en werkt mee aan het schrijven van educatieve instrumenten en middelen (onderzoek-actie, analyse, dossiers) in media-educatie. Hij werkt ook mee aan de werkzaamheden van de Hogere raad voor media-educatie (CSEM), waarvan hij lid is.

Expertise: Informatiekritiek (Traditionele Media, Nepnieuws, Samenzweringstheorieën), Plaats Van Videogames In De Cultuur

Laetitia Devant

Laetitia Devant

Communications and Events Manager, EU DisinfoLab

Laetitia Devant is Communications and Events Manager bij EU DisinfoLab, waar ze toezicht houdt op de externe en interne communicatie en de opbouw van gemeenschappen, en de leiding heeft over de organisatie van de jaarlijkse conferentie van EU DisinfoLab. Zij is verantwoordelijk voor de verspreiding van de communicatieactiviteiten en -events van EDMO BELUX.

Expertise: Interne En Externe Communicatie, Eventmanagement, Opbouw Van Gemeenschappen

Maria Giovanna Sessa

Maria Giovanna Sessa

Senior Researcher, EU DisinfoLab

Maria Giovanna Sessa is senior onderzoeker bij EU DisinfoLab. Zij heeft een doctoraat in de politieke wetenschappen en is een ervaren onderzoeker, consultant en onderwijsassistent. Haar onderzoeksinteresses richten zich op desinformatie in politieke communicatie, gendergebaseerde aanvallen en internationale crisissen.

Expertise: Politieke Communicatie, Genderdesinformatie, Infodemie, Informatieoorlog, Discoursanalyse

Jonas Lefevere

Jonas Lefevere

Professor in Political Communication, Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor digitalisering, democratie en innovatie

Jonas Lefevere is Assistant Professor in Political Communication in het Onderzoekscentrum voor digitalisering, democratie en innovatie aan de Brussels School of Governance van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksinteresses richten zich op politieke communicatie, in het bijzonder de rol van media en partijcommunicatie in verkiezingstijd, de rol van media bij het bepalen van verkiezingsuitslagen, en de strategische communicatie van politieke elites. Hij is ook medeoprichter van de ECPR Standing Group voor politieke communicatie, waar hij momenteel lid is van de stuurgroep.

Binnen EDMO BELUX is Jonas betrokken bij het onderzoek naar de impact van desinformatie en coördineert hij de kwantitatieve enquêtes die nagaan in welke mate mensen worden blootgesteld aan desinformatie en in desinformatie geloven.

Expertise: Politieke Communicatie, Mededinging, Desinformatie

Trisha Meyer

Trisha Meyer

Professor in Digital Governance and Participation, Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor digitalisering, democratie en innovatie

Trisha Meyer is Assistant Professor in Digital Governance and Participation aan de Vrije Universiteit Brussel en Professorial Fellow aan de VN-universiteit CRIS in Brugge. Trisha leidt het Onderzoekscentrum voor digitalisering, democratie en innovatie aan de VUB Brussels School of Governance. Trisha doet onderzoek naar de regelgevende druk in de richting van en de maatschappelijke gevolgen van techplatforms die proactieve (en geautomatiseerde) maatregelen nemen om content te modereren. Een tweede, nauw verwante onderzoekslijn heeft betrekking op de betrokkenheid van belanghebbenden en participatief bestuur in digitaal beleid. Zij is coauteur van een studie over het gebruik van AI om desinformatie aan te pakken voor het Europees Parlement (2019) en een studie die de wereldwijde reacties op desinformatie in kaart brengt voor UNESCO/ITU (2020). Trisha is de hoofdonderzoeker van het EDMO BELUX-project.

Expertise: Digitaal Beleid, Platformverantwoordelijkheid, Vrijheid Van Meningsuiting, Artificiële Intelligentie

Zara Mommerency

Zara Mommerency

Stafmedewerker Nieuws en Desinformatie, Mediawijs

Zara Mommerency werkt voor Mediawijs, het Vlaams kenniscentrum voor digitale en mediageletterdheid. Met een achtergrond in geschiedenis en journalistiek ligt haar voornaamste interesse en expertise in nieuws- en informatiegeletterdheid. De afgelopen twee jaar heeft zij gewerkt aan online trainingen voor leerkrachten en voor adolescenten over polarisatie, (online) manipulatie, (online) identiteit en factchecking. Ze is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de website Mediawijs.be. Binnen EDMO BELUX draagt zij bij tot het verzamelen van het beste materiaal over desinformatie in verband met mediageletterdheid, organiseert zij trainingevents over mediageletterdheid en implementeert zij een campagne over de aanpak van desinformatie.

Expertise: Nieuws, Desinformatie, Propaganda, Polarisatie.

Nick Papapolizos

Nick Papapolizos

Project Manager, Athens Technology Center

Nikos Papapolizos is projectmanager bij het ATC Innovation Lab. Hij heeft een bachelor in Government & Politics en een master in internationale betrekkingen van de Universiteit van Essex, VK. Hij heeft meer dan 15 jaar gewerkt als projectmanager en contentmanager van webportalen en werkte samen met verschillende bedrijven als socialmedia-consultant en communitymanager. Bij ATC is hij betrokken bij online onderzoeksprojecten en bij activiteiten op het gebied van content- en webbeheer.

Expertise: Beheer Van Online Content, Projectbeheer, Social Media

Ike Picone

Ike Picone

Professor in Media and Journalism Studies, Vrije Universiteit Brussel, imec-SMIT (Studies over Media, Innovatie en Technologie)

Ike Picone is Associate Professor bij het departement Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel aan de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School. Hij leidt de onderzoekseenheid Journalistiek, vertrouwen en participatie bij onderzoeksgroep imec-SMIT (Studies over media, innovatie en technologie). Ike bestudeert gebruikspraktijken rond nieuws binnen het brede gebied van journalistieke studies. Hij is vooral geïnteresseerd in disrupties op het kruispunt van journalistiek, technologische innovaties en democratie. Hij was coauteur van twee studies voor het Hannah Arendt Instituut over online polarisatie en hoe preventiewerkers daar op lokaal niveau mee om kunnen gaan. Ike is de copromotor van het EDMO BELUX-project.

Expertise: Nieuwsgebruik, Publieksstudies, Journalistieke Studies, Nieuwsrepertoires, Digitale Media

Bert Pieters

Bert Pieters

Personeelslid desinformatie, polarisatie en onlinehaat, Mediawijs

Bert Pieters werkt voor Mediawijs, het Vlaams kenniscentrum voor digitale en mediageletterdheid. Hij heeft een grote expertise opgebouwd over vertegenwoordiging in de media en polarisatie/radicalisering, visuele geletterdheid, propaganda en samenzweringsdenken. De laatste jaren heeft hij vooral geëxperimenteerd met manieren om les te geven over propaganda en samenzweringsdenken. Hij was de drijvende kracht achter de No Hate Speech Movement van de Raad van Europa in Vlaanderen en werkte mee aan diverse online trainingen over desinformatie en polarisatie op scholen. Hij is ook een van de drijvende krachten achter medianest.be, de website over mediaouderschap.

Expertise: Onderwijs In Mediageletterdheid, Mediaouderschap, Polarisatie, Online Leren

Geoffroy Patriarche

Geoffroy Patriarche

Professor, Université Saint-Louis – Bruxelles, Engage – Onderzoekscentrum voor openbaarheid in hedendaagse communicatie

Geoffroy Patriarche is professor aan de Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B) waar hij media- en communicatietheorie, gebruikers- en publieksstudies, en sociale geschiedenis van de media doceert. Hij is een van de twee programmacoördinatoren van de MA in communicatiestrategie en digitale cultuur (medegeorganiseerd door ISFSC en USL-B). Geoffroy is ook codirecteur van Engage – Onderzoekscentrum voor openbaarheid in hedendaagse communicatie, het onderzoekscentrum voor media- en communicatiestudies aan de USL-B. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses hebben betrekking op de discursieve en socio-politieke aspecten van digitale communicatie, met een focus op hoe gebruikers- en publiekspraktijken zich verhouden tot de vorming van de publieke sfeer(en). Binnen EDMO BELUX is Geoffroy betrokken bij de ontwikkeling van de hub en bij een onderzoeksproject over de impact van desinformatiecampagnes op de samenleving en de democratie.

Expertise: Digitale Media, Publieke Sfeer, Discours, Publieksstudies

Oleh Shchuryk

Oleh Shchuryk

Project Manager, EU DisinfoLab

Oleh Shchuryk is projectleider bij EU DisinfoLab, waar hij verantwoordelijk is voor verschillende door de EU gefinancierde projecten op het gebied van open-sourceonderzoek en desinformatiebestrijding. Daarvoor was hij Senior Project Manager – Mobility & Innovation bij FACTUAL Consulting Barcelona, waar hij verantwoordelijk was voor verschillende door de EU gefinancierde projecten op het gebied van logistiek, stedelijke (micro)mobiliteit en de voorbereiding van verschillende opleidingsprogramma’s voor autonome voertuigen, elektrische bussen en mobiliteit & digitalisering. Daarvoor werkte hij als Manager Research & Innovation Department bij de IRU, International Road Transport Union, waar hij toezicht hield op verschillende internationale projecten in het goederenvervoer. Voorheen werkte hij voor ECG – de Vereniging van Europese voertuiglogistiek, waar hij verschillende profielen met betrekking tot spoor- en wegvervoer beheerde. Daarnaast werkte hij voor de Europese Commissie als onafhankelijk deskundige bij de evaluatie van voorstellen voor sociaal-culturele projecten in het kader van KP7 en Horizon 2020. Oleh behaalde een doctoraatsdiploma en verschillende MA’s aan de KU Leuven.

Georgios Terzi

Georgios Terzis

Professor in Global Communication and Ethics, Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor digitalisering, democratie en innovatie

Georgios Terzis is Associate Professor in Communication aan de Brussels School of Governance van de Vrije Universiteit Brussel. Hij deed postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Pennsylvania en de Universiteit van Oxford over media en veiligheid, hij behaalde zijn doctoraat in de communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit Brussel en hij studeerde journalistiek en massacommunicatie in Griekenland, het VK, de VS en Nederland. Zijn onderzoek richt zich op media en veiligheid, onderzoek en media-ethiek, media en bestuur, ontwikkelingsjournalistiek en -communicatie, participatieve communicatie, nepnieuws, mediageletterdheid, risico- en crisiscommunicatie, wetenschapscommunicatie, wetenschapsdiplomatie en internationale academische samenwerking, de rol van kunst en cultuur bij conflictoplossing, en culturele diplomatie.

 

Al meer dan 25 jaar geeft hij les en doet hij onderzoek in communicatieafdelingen van vele universiteiten. Hij is betrokken geweest bij meer dan 20 internationale onderzoeksprojecten en netwerken. Hij is ook de stichtende voorzitter van de afdeling Journalistieke Studies van de European Communication Research and Education Association, en heeft gewerkt als reviewer voor de meeste grote uitgeverijen en tijdschriften op het gebied van communicatiewetenschap, alsook voor de Europese Commissie en de Raad van Europa.

Expertise: Desinformatie, Mediageletterdheid, Media En Conflict, Mediagovernance, Journalistiek

Paul de Theux

Paul de Theux

Voorzitter, CSEM – Conseil Supérieur de l’Education aux Médias (Hogere raad voor media-educatie) – Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel in België

Hij is in 2020 benoemd tot voorzitter van de Hoge raad voor media-educatie (CSEM) voor een termijn van 5 jaar en is directeur van Media Animation, een centrum voor media-educatie dat erkend en gesubsidieerd wordt door de ministeries van Onderwijs en Cultuur van de federatie Wallonië-Brussel. Het centrum is gespecialiseerd op het gebied van toegepast onderzoek, opleiding, informatie en leermiddelen voor leerkrachten, volwassenen, maatschappelijk werkers en onderwijsprofessionals.

 

Zijn beroepservaring heeft hem ertoe gebracht media-educatie te doceren als gastdocent aan de Université catholique de Louvain en als gastprofessor aan het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) in Brussel. Als auteur en coauteur van leermiddelen, gespecialiseerd in media-educatie, heeft hij ervaring in het opleiden van volwassenen, leerkrachten en jeugdwerkers. Hij nam ook deel aan de oprichting van de Internationale vereniging voor media-educatie (IAME) waarvan hij bestuurslid is.

Expertise: Mediageletterdheid, Levenslang Leren, Onderwijs, Communicatie, Internationale Betrekkingen

Chloé Tran Phu

Chloé Tran Phu

verantwoordelijke onderwijs aan media / projectleider , Média Animation

Na een master in de Romaanse taal- en letterkunde en semiologie (ULiège) was Chloé Tran Phu docente Frans en digitaal referent in het kwalificatie- en beroepsonderwijs. Zij gaf ook een cursus populaire literatuur in het volwassenenonderwijs. Sinds 2021 is Chloé projectleider bij Media Animation. Haar taak bestaat erin leerkrachten op te leiden en te ondersteunen op het gebied van media-educatie en tussen te komen bij het schrijven van educatieve instrumenten en publicaties.

Expertise: Kritische Benadering Van Populaire Mediacultuur, Gendervertegenwoordiging In De Media, Jeugdexpressies

Danae Tsabouraki

Danae Tsabouraki

Research Project Manager, Athens Technology Center

Danae Tsabouraki behaalde een bachelor in de rechten en een master in de rechtssociologie aan de National and Kapodistrian University of Athens (UoA), alsook een master in business administration aan de Athens University of Economics and Business (AUEB). Zij beoefent het recht sinds 2012, voornamelijk op het gebied van burgerlijk recht en vennootschapsrecht (intellectuele eigendom, gegevensbescherming, contracten, mededingingsrecht, enz.) Danae werkt sinds 2011 bij het ATC Innovation Lab als Junior Researcher en sinds 2018 als Project Manager in door de EU R&D gefinancierde projecten, met een focus op de mediasector en desinformatie. Momenteel is zij onder meer betrokken bij het European Digital Media Observatory (EDMO) als operationeel adviseur. Haar interesses liggen onder meer op het gebied van sociaal-juridisch onderzoek in reactie op technologische innovaties, regulering van online content, AI-technologieën voor de mediasector en desinformatie. Danae is lid van de Athens Bar Association.

Expertise: Recht, Regulering Van Online Content, Projectbeheer

Patrick Verniers

Patrick Verniers

Executive Director (FR: Directeur), CSEM – Conseil Supérieur de l’Education aux Médias (Hogere raad voor media-educatie) – ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel in België

Patrick Verniers’ professionele ervaringen brachten hem ertoe media-educatie te doceren via de oprichting en coördinatie van de eerste master in media-educatie aan het Institut des Hautes Ecoles des Communications Sociales in Brussel (IHECS), in codiplomatie met de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCLouvain), tussen 2013 en 2020. Als auteur en coauteur van leermiddelen, gespecialiseerd in media-educatie, heeft Patrick ervaring in het opleiden van volwassenen, leerkrachten en jeugdwerkers. Als gastdocent aan de UCLouvain School of Communication (sinds meer dan 15 jaar) heeft hij verschillende cursussen sociaal-educatieve communicatie gegeven.

Patrick is coördinator en initiatiefnemer van verschillende Europese en internationale media-educatieprojecten en -netwerken, en is in die hoedanigheid sinds 2008 lid van de MLEG (Media Education Expert Group) van de Europese Commissie en heeft als deskundige verschillende opdrachten uitgevoerd voor de Raad van Europa. Hij nam deel aan de oprichting van de Internationale vereniging voor media-educatie, waarvan hij bestuurslid is.

Expertise: Mediageletterdheid, Media-Effecten, Internationale Samenwerking, Netwerk, Hoger Onderwijs

Victor Wiard

Victor Wiard

Postdoctoral Researcher, Université Saint-Louis – Bruxelles, Engage – Onderzoekscentrum voor openbaarheid in hedendaagse communicatie

Victor Wiard is postdoctoraal onderzoeker in media- en communicatiestudies. Hij voltooide een doctoraatsthesis (ULB/VUB) over de productie en verspreiding van lokaal nieuws in Brussel. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar de productie en receptie van nieuws online en op socialemediaplatforms. Hij was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, waaronder MEDIA CLUSTERS BRUSSELS en ALG-OPINION, waarin de invloed van algoritmen en interfaces op de opinievorming werd bestudeerd. Binnen EDMO BELUX draagt hij bij aan het toezicht op de financiële levensvatbaarheid van de nieuwsmediasector in België en Luxemburg en analyseert hij de impact van desinformatiecampagnes op de samenleving en de democratie. Als Franstalige Belgische partner draagt hij ook bij tot de ontwikkeling van de EDMO BELUX-hub zelf.

Expertise: Sociale Media; Digitale Media; Nieuwsreceptie; Algoritmen; Kwalitatief Onderzoek

Tom Willaert

Tom Willaert

Postdoc en coördinator, Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor digitalisering, democratie en innovatie; imec-SMIT (Studies over media, innovatie en technologie)

Tom Willaert is coördinator van EDMO BELUX en postdoctoraal onderzoeker in digitale methoden aan het Centrum voor digitalisering, democratie en innovatie (CD2I) van de Brussels School of Governance en imec-SMIT aan de Vrije Universiteit Brussel. Voortbouwend op een achtergrond in de humane wetenschappen ontwikkelt en gebruikt Tom computationele methoden voor tekstanalyse om (des)informatie in online media te bestuderen. Voor een overzicht van Toms projecten en publicaties, zie deze webpagina.

Expertise: Informatiewetenschap, Digitale Methoden, Digitale Geesteswetenschappen, (Des)Informatie

MicrosoftTeams-image (1)

Jocelyne Zablit

Projectleider, AFP

Jocelyne Zablit is een AFP-journalist met meer dan drie decennia professionele ervaring. Ze leidt momenteel verschillende projecten in Europa gericht op factchecking en desinformatie. Ze heeft verschillende AFP-bureaus geleid, met als laatste functie Bureau Chief voor de Amerikaanse westkust in Los Angeles. Daarvoor was ze hoofd van AFP English Europe/Africa Desk, AFP Bureau Chief in Beiroet en European Affairs Correspondent en vervolgens Lifestyle Editor in Washington. Jocelyne Zablit heeft meerdere, diepgaande USAID-journalistieke workshops geleid in Afrika en het Midden-Oosten.