Scroll Top

You are currently viewing the website in language EN. For additional fact-checks and content pertaining to other communities, please use the flag icons to switch languages.

Ruimte voor verbetering. Analyse van het klachtenbeleid op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter

social-media-people-networking-2021-08-27-19-15-21-utc

In dit artikel wordt nagegaan hoe gebruikers in beroep kunnen gaan tegen (in)maatregelen die worden genomen tegen inhoud en/of accounts op vier belangrijke socialemediaplatforms. Het geeft beleidsadvies in de context van de volgende stappen van de EU Digital Services Act (DSA), in het bijzonder artikel 17 betreffende interne klachtenbehandeling en verhaalmechanismen. Het onderzoek is hier in het Engels beschikbaar.