Scroll Top

U bekijkt de website momenteel in taal NL. Voor aanvullende factchecks en inhoud met betrekking tot andere community's kunt u de vlagpictogrammen gebruiken om van taal te wisselen.

Nee, coronavaccins veroorzaken geen aids

80c78f20b111ff237bad80bebc54eb9a

Author(s): Julie CHARPENTRAT, AFP Frankrijk

In artikelen die sinds maart 2022 zijn gepubliceerd op verschillende weblogs en honderden keren zijn gedeeld op Facebook, wordt beweerd dat coronavaccins kunnen leiden tot aids, of “viaids” – “Vaccine-Induced Acquired Immunodeficiency Syndrome” – en dat ze het immuunsysteem “vernietigen”. In de artikelen worden interviews aangehaald met de advocaat Reiner Fuellmich, die geen bewijs levert, en de osteopaat Elizabeth Eads, die een onlogisch mechanisme omschrijft dat in feite geen enkel verband aantoont tussen hiv en het door coronavaccins opgewekte spike-eiwit. Medische experts hebben herhaaldelijk aan AFP uitgelegd dat coronavaccins het immuunsysteem trainen om het coronavirus af te weren, en dat er geen logica zit in het veronderstelde verband met aids – dat in feite wordt veroorzaakt door een ander virus (hiv).

“Arts slaat alarm: de komende maanden krijgen miljoenen mensen aids door de coronaprik”, luidt de kop van deze blogpost door NineForNews, gepubliceerd op 24 maart 2022 en 380 keer gedeeld op Facebook.

Het artikel bevat een video van een uur met de Amerikaanse osteopaat Elizabeth Eads, die de derde coronaprik een “kill shot” noemt omdat het je immuunsysteem “verwoest” en dat gevaccineerde mensen “symptomen vertonen van aids”. Het artikel vervolgt: “Ze verwees naar een recente Stanford-studie, waaruit blijkt dat het spike-eiwit dat na vaccinatie wordt aangemaakt het lentivirus is” – suggererend dat dit eiwit hetzelfde is als hiv, een lentivirus.

Dezelfde video met soortgelijke beweringen werd gepubliceerd op het blog Dissident, waar Eads wordt geïdentificeerd als “een van Amerika’s Frontline Artsen” – een groep die berucht is voor het verspreiden van desinformatie over gezondheid. Een zoektocht op de website van de organisatie leverde geen verwijzingen naar Eads op, maar eerder deed de organisatie een soortgelijke valse bewering over coronavaccins en aids, die AFP hier verifieerde.

Andere publicaties (hier en hier), die begin april 2022 gepubliceerd werden, bevatten een fragment van een interview met Reiner Fuellmich – een advocaat die al eerder in factchecks door AFP voorkwam (hier en hier) – waarin hij zegt dat de vaccins “je immuunsysteem uitschakelen” en “viaids” veroorzaken; “Vaccine-Induced Acquired Immunodeficiency Syndrome”. Fuellmich verwijst niet naar bronnen, los van een verwijzing naar de overleden viroloog Luc Montagnier, waarvan AFP dergelijke uitspraken niet kon terugvinden, evenmin als andere factcheck-initiatieven zoals PolitiFact en Lead Stories.

Beweringen over het vermeende verband tussen coronavaccins en aids circuleren al maanden in verschillende talen, waaronder in het Frans, Engels en Duits. De beweringen van Eads zijn door AFP geverifieerd in deze Franstalige factcheck.

Screenshot van een van de misleidende blogposts, vastgelegd op 8 april 2022

AFP heeft al verschillende factchecks gewijd (hier, hier en hier) aan de onjuiste beweringen dat coronavaccins het immuunsysteem vernietigen en zelfs leiden tot aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome), een ziekte die wordt veroorzaakt door hiv (Human Immunodeficiency Virus). In verschillende publicaties worden rapporten van gezondheidsautoriteiten verdraaid om tot deze conclusie te komen, zoals de UK Health Security Agency.

Elizabeth Eads

Het bijna één uur durende interview met Elizabeth Eads is geüpload op het videoplatform Rumble, met de titel “Millions Will Get aids From Vax by Fall”, dat op het moment van schrijven al meer dan een miljoen keer is bekeken.

Eads, die huisartsgeneeskunde beoefent in Florida, blijkt volgens de Florida Board of Osteopathic Medicine een actieve artsenvergunning als osteopaat te hebben, hoewel haar vergunning in 2005 werd opgeschort nadat de raad had vastgesteld dat zij niet voldoende medische cursussen had gevolgd.

Volgens het Florida Department of Health is ze verbonden aan ziekenhuizen in de regio, waaronder Halifax Health Medical Center of Daytona Beach en Advent Health Daytona Beach.

Vaccins en immuniteit

Zelfs vóór COVID-19 werd de theorie dat vaccins schadelijk zijn voor het immuunsysteem op grote schaal gepromoot door anti-vaccin-activisten, terwijl wetenschappers het tegendeel verklaren: het principe van vaccinatie is om het immuunsysteem te helpen sneller en doeltreffender te reageren op een ziekteverwekker (een virus, bijvoorbeeld) dan de natuurlijke immuniteit doet.

De bewering dat vaccins tegen COVID-19 een verslechtering van het immuunsysteem zouden kunnen veroorzaken, is niet gebaseerd op enig wetenschappelijk bewijs, zoals verschillende deskundigen in de afgelopen maanden aan AFP hebben uitgelegd. De vaccins stimuleren het immuunsysteem juist om bescherming tegen het virus op te wekken, ook al zijn er verschillende technieken om dit te bereiken.

“Vaccins hebben geen invloed op de natuurlijke immuniteit”, zei professor immunopathologie Michel Moutschen in maart 2021, omdat ze afhankelijk zijn van het immuunsysteem om de natuurlijke immuniteit aan te vullen met verworven immuniteit.

Daarom “is er geen sprake van dat vaccinaties het immuunsysteem verzwakken”, vertelde ook Srđa Janković aan AFP, immunoloog in het kinderziekenhuis van Belgrado, laat staan dat ze het op de lange termijn “vernietigen”, voegde Maja Stanojevic toe, viroloog aan het Instituut voor Microbiologie en Immunologie van Belgrado en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De veiligheid van vaccins wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de WHO en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), die ongewenste voorvallen na toediening van een vaccin registreren en onderzoeken. In Nederland wordt de veiligheid van de coronavaccins bewaakt door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat regelmatig updates publiceert op hun website.

Als uitvloeisel van de ongefundeerde theorie gaan tegenstanders van coronavaccins zo ver dat ze beweren dat de vaccins aids veroorzaken.

Dit is ook niet het geval, zoals verschillende artsen hebben uitgelegd: aids wordt veroorzaakt door een virus (hiv), het is niet het gevolg van een verzwakking van het immuunsysteem. En in tegenstelling tot wat Elizabeth Eads beweert, is “verworven immunodeficiëntie” geen bijwerking van het vaccin die is gemeld in het kader van de geneesmiddelenbewaking. Ze beweert zelfs dat vaccins “aids injecteren”.

Mensen met een verzwakt immuunsysteem, als gevolg van een ziekte of behandeling, zijn kwetsbaarder voor infecties en krijgen daarom juist voorrang om te worden gevaccineerd.

Deze mensen kunnen een extra vaccinatie nodig hebben omdat de immuunrespons zwakker is dan die van een gezonde ontvanger van een vaccin. Het vaccin kan daardoor minder doeltreffend zijn.

Geen verband tussen spike-eiwit opgewekt door vaccin en hiv

Om haar punt te ondersteunen verwijst Elizabeth Eads naar “een studie van Stanford” zonder aan te geven welke, waarin zou staan dat “het belangrijkste eiwit in CV19-vaccins waar iedereen het over heeft het lentivirus heet”, dat een “combinatie bevat van van hiv, typen één tot en met drie, SRV/1, oftewel AIDS, MERS en SARS. In de Stanford-studie is het meest bekende lentivirus het humane immunodeficiëntievirus, dat aids veroorzaakt.”

Haar verklaring is behoorlijk onduidelijk, maar AFP kon geen publicatie van de Amerikaanse universiteit terugvinden waarin dit zou staan. In deze Engelstalige factcheck van 6 april 2022 zegt universitair hoofddocent pathologie Scott Boyd van de universiteit van Stanford dat geen enkel onderzoek van de universiteit de beweringen van Eads ondersteunt. “Ik denk dat ze totaal onnauwkeurig zijn, ze slaan nergens op”, zei hij over haar uitspraken.

Bovendien is het moeilijk om te zien wat het verband zou zijn tussen het “spike-eiwit” – dat niet in vaccins zit, maar door een instructie van het vaccin door het lichaam aangemaakt wordt – en lentivirussen, het type virus waar hiv onder valt.

Kenmerkend voor SARS-CoV-2, het virus dat leidt tot de ziekte COVID-19, is het spike-eiwit waarmee het virus de toegang verschaft tot de lichaamscellen. De huidige coronavaccins zetten het lichaam aan om dit eiwit te produceren om het te trainen de ziekteverwekker te herkennen om een echte infectie te bestrijden.

Het is moeilijk te begrijpen wat Eads bedoelt met een verband tussen hiv (een soort lentivirus) en coronavaccins. Volgens het RIVM wordt hiv omschreven als behorend tot “de subfamilie van lentivirussen waartoe onder andere ook simian immunodeficiëntievirus (aapachtig) en feline immunodeficiëntievirus (katachtig) behoren. (…) Er zijn twee genotypen hiv geïdentificeerd: type 1 (hiv-1) en type 2 (hiv-2).”

Hiv kan worden overgedragen via bloed, sperma, voorvocht, rectaal of vaginaal vocht en moedermelk. De meeste mensen krijgen het door anale of vaginale seks, of door het delen van injectiemateriaal zoals naalden of spuiten, aldus de CDC.

Vaccinatie in Japan in januari 2022 ( POOL / EUGENE HOSHIKO)

Viroloog John Coffin van Tufts University School of Medicine zei tegen AFP in de factcheck van 6 april 2022: “Grof gezegd, dit is angstzaaierij op zijn meest gruwelijke manier, gebaseerd op wetenschappelijke onzin.”

Zandrea Ambrose, hiv-deskundige en universitair hoofddocent infectieziekten aan de Universiteit van Pittsburgh, verwierp Eads’ bewering over coronavaccins en lentivirussen: “Geen van de goedgekeurde COVID-19-vaccins in de VS of andere landen gebruiken lentivirusvectoren of lentiviruscomponenten.”

Het Franse Pasteur-instituut noemde ooit een kandidaat voor een nasaal coronavaccin waarbij een lentivirus als “vector” wordt gebruikt, maar dit is tot op heden niet op de markt. Een vaccin op basis van een virale vector – het traditionele formaat voor vaccins – bevat een onschadelijke versie van een virus.

Afnemende effectiviteit van vaccins betekent niet dat immuunsysteem faalt

In de video met Eads citeert de interviewer een artikel van The Exposé, een website die eerder onjuiste gezondheidsinformatie heeft verspreid. “De Britse regering heeft in stilte gegevens gepubliceerd die bevestigen dat de drievoudig gevaccineerden slechts enkele weken verwijderd zijn van het ontwikkelen van het Acquired Immunodeficiency Syndrome”, aldus de kop van het artikel.

Vervolgens wordt aangevoerd dat de doeltreffendheid van coronavaccins na verloop van tijd afneemt en dat daarom herhalingsvaccins nodig zijn, wat zou betekenen dat het immuunsysteem van de ontvangers van deze vaccins faalt. Als vermeend bewijs voor deze bewering worden surveillancegegevens aangehaald van de Britse UK Health Security Agency. Maar in werkelijkheid kan dit niet worden opgemaakt uit het Britse rapport en komt de term aids er niet in voor.

Dat de bescherming van vaccins na verloop van tijd afneemt, vooral tegen de omikronvariant en de minder ernstige vormen van de ziekte (hetgeen wetenschappers en fabrikanten al maanden verklaren), concludeert The Exposé dat het immuunsysteem van drievoudig gevaccineerden zwakker is dan dat van ongevaccineerden.

Het Britse gezondheidsagentschap zegt in zijn rapport het tegendeel: “Vaccineffectiviteit tegen symptomatische ziekte met de omikronvariant is aanzienlijk lager dan tegen de deltavariant, met een snelle afname. De bescherming tegen ziekenhuisopname blijft echter hoog, vooral na 3 doses”, dit wordt bevestigd door de verschillende statistieken in het rapport.

Een woordvoerder van de UK Health Security Agency zei tegen AFP: “De bewering is onjuist. Aids wordt veroorzaakt door het hiv-virus.”

Viroloog John Coffin omschreef de bewering door The Exposé over het Britse rapport als een “cijfermatige goocheltruc”, en dat “ze de indruk wekken alsof er iets heel sinisters in staat, waarna ze een ongegronde sprong van ‘logica’ maken.”

Fact Checker Logo
Oorspronkelijk hier gepubliceerd.