Scroll Top

U bekijkt de website momenteel in taal NL. Voor aanvullende factchecks en inhoud met betrekking tot andere community's kunt u de vlagpictogrammen gebruiken om van taal te wisselen.

Nee, de Federal Aviation Administration heeft de medische controle voor piloten niet versoepeld vanwege de Covid-vaccins

Nee, de Federal Aviation Administration heeft de medische controle voor piloten niet versoepeld vanwege de Covid-vaccins - Featured image

Author(s): Charlotte STEENACKERS, Alexis ORSINI, AFP Nederland, AFP Frankrijk

In op sociale netwerken gedeelde publicaties wordt beweerd dat de Amerikaanse overheidsinstantie die belast is met de burgerluchtvaart (FAA) een van de drempels voor elektrocardiogrammen bij haar piloten heeft “verruimd” om hen in staat te stellen te blijven vliegen ondanks vermeende hartproblemen als gevolg van de Covid-19-vaccins. Dit is niet waar: deze bewering interpreteert een update van de FAA van oktober 2022 van haar medische richtlijnen voor luchtvaartartsen verkeerd. Zoals de FAA aan AFP vertelde, en zoals blijkt uit haar website, werd deze verandering al in 2018 door het federale agentschap aangekondigd, ruim voor de Covid-pandemie en het vrijkomen van vaccins. Bovendien, zoals twee cardiologen aan AFP opmerkten, wordt het meetcriterium in kwestie, het P-R interval, niet gebruikt om myocarditis, een zeldzame bijwerking van vaccins, op te sporen, maar goedaardige aandoeningen die bekend staan als eerstegraads atrioventriculaire blokken.

“De FAA [Federal Aviation Administration, het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten] heeft de eisen ivm hartafwijkingen bij piloten stilletjes verruimd. Dat betekent dat piloten bij bepaalde hartafwijkingen toch mogen vliegen. Toch erg bijzonder nu steeds meer duidelijk wordt en vooral in de openheid komt dat er inmiddels miljoenen mensen extra zijn met hartschade door die experimentele prikken!”, luidt een Facebook bericht op 20 januari 2023.

Vergelijkbare beschuldigingen zijn mid-januari honderden keren op sociale netwerken geplaatst, in het Nederlands zoals hier, hier en hier, maar ook in het Frans, Spaans en Thais.

Sommige publicaties delen ook artikelen (hier, hier en hier) die zijn gepubliceerd door NineforNews, een site waarvan de inhoud in het verleden meermaals door AFP is geverifieerd (hier, hier en hier), evenals het oorspronkelijke artikel waaruit de informatie afkomstig is (hier).

Screenshot van vals bericht vastgelegd op 3 februari 2023
Screenshot van vals bericht vastgelegd op 3 februari 2023

Deze artikelen geven valse informatie door, zoals het geval is op de Nederlandse website Blckbx: “De FAA, de regulator van de Amerikaanse burgerluchtvaart, heeft eind 2022 stilzwijgend de ECG-parameters voor piloten bij medische keuring verruimd. ‘Piloten met hartschade kunnen daardoor gewoon blijven doorvliegen’.” 

Het artikel op de website van NineforNews voegt eraan toe dat deze wijziging, die zogenaamd niet openbaar gemaakt zou zijn, een betekenis zou zijn dat de “de Amerikaanse overheid hiermee stilzwijgend toe geeft dat het coronavaccin de harten van veel piloten heeft beschadigd” en veel schade zou hebben aangericht – het valse gerucht dat veel vliegtuigpiloten zijn gestorven als gevolg van het anti-Covid-vaccin doet sinds de invoering van de verplichte vaccinatie de ronde bij verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Deze artikelen zijn gebaseerd op een tekst die oorspronkelijk op 17 januari 2023 werd gepubliceerd door Steve Kirsch, een Amerikaanse ondernemer, die noch arts noch medisch deskundige is en die in september 2021 bekend werd omdat hij tijdens een openbare vergadering van het Amerikaanse geneesmiddelenbureau (FDA) beweerde dat het vaccin Covid-19 meer mensen doodt dan redt.

Screenshot van Substack vastgelegd op 26 januari 2023.

Een verandering aangekondigd door de FAA in 2018

De Nederlandse sites halen hun informatie dus uit het artikel van Steve Kirsch. NineforNews stelt dat “De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft de criteria voor ECG-afwijkingen aanzienlijk verruimd ” en dat “Dat houdt in dat piloten met hartschade gewoon mogen vliegen”. Bovendien, schrijft NineforNews, “De FAA heeft de grote verandering in oktober vorig jaar stilletjes doorgevoerd, kort nadat het vaccin werd verplicht”.  

In zijn artikel stelt Steve Kirsch dat “op 24 oktober 2022 de FAA stilletjes en zonder kennisgeving de ECG-vereisten voor piloten om fit te zijn om te vliegen heeft uitgebreid. De PR-waarde [een maat die te doen heeft met de hartfunctie] varieerde eerder van 0,12 tot 0,2. Nu is het 0,12 tot 0,3 en misschien zelfs hoger. Dit is een zeer breed scala en omvat ook mensen met hartschade”.

De update van 26 oktober 2022 van de “Gids voor luchtvaartartsen” van de FAA (openbaar vermeld, zoals alle wijzigingen van dit document, op de website van het federale agentschap) wijzigde een deel van de gids met betrekking tot “hart- en hartritmestoornissen” om “eerstegraads atrioventriculaire blokken” (AVB’s, ook bekend als atrioventriculaire blokken) te onderscheiden in “twee categorieën”: “met een P-R interval van minder dan 300 ms” (milliseconden) en “met een P-R interval van 300 ms of meer”.

Het P-R-interval is een van de verschillende metingen die worden verricht met behulp van een elektrocardiogram (ECG), dat de “elektrische signalen [van elke hartslag] die een specifieke zenuwbaan volgen” binnen dit orgaan controleert en registreert, zoals het universitair ziekenhuis van Vaud (CHUV) op zijn website vermeldt.

De FAA die door AFP op 24 en 26 januari 2023 werd gecontacteerd, zegt dat de verandering “niets te maken heeft met vaccins” en dateert uit 2017, ruim voor de Covid-19 epidemie en de introductie van [covid] vaccins op de markt: “We veranderden de atrioventriculaire blok P-R interval criteria in 2017, na discussies met onze cardiologie experts, waaronder FAA artsen evenals externe cardiologen. Bij die gelegenheid werd besloten dat we deze drempel veilig konden verhogen van 200 tot 300 ms, zonder de piloten extra te onderzoeken.”

“We hebben luchtvaartartsen in 2018 en opnieuw in 2019 op de hoogte gebracht van deze verandering, inclusief een video hierover die in oktober 2018 online is geplaatst. Vóór de update van de Gids voor luchtvaartartsen van oktober 2022, waarin deze wijziging van 2017 is opgenomen,  specificeerde de gids niet de vereiste aantallen voor het interval,” vervolgde de FAA.

Screenshot van de Federal Aviation Administration (FAA) website vastgelegd op 26 januari 2023.

In 2019 had de FAA ook een visual op haar website gepubliceerd over elektrocardiogrammen, waarin werd uitgelegd hoe “normale varianten” van ECG’s kunnen worden geïdentificeerd, met visuals ter ondersteuning: “Waarom duurt de beoordeling van het elektrocardiogram zo lang? Veel gangbare ECG-resultaten vertonen normale varianten, waarvoor een piloot niet hoeft te worden verdaagd, tenzij hij symptomen of een andere reden tot bezorgdheid heeft.”

Screenshot van de Federal Aviation Administration (FAA) website vastgelegd op 24 januari 2023.
Screenshot van de Federal Aviation Administration (FAA) website vastgelegd op 24 januari 2023.

Een “goedaardige” aandoening

Zoals op 25 januari 2023 aan AFP werd uitgelegd door professor Pascal Defaye, voorzitter van de Groep Ritmologie en Hartstimulatie van de Franse Vereniging voor Cardiologie: “Het P-R interval meet de geleidingstijd van de atria van het hart naar de ventrikels.”

Xavier Jouven, hoogleraar cardiologie in het Europese ziekenhuis George Pompidou, zei op 24 januari 2023 aan AFP: “Het normale P-R-interval ligt tussen 0,12 en 0,20, of dus 120 en 200 ms. Dit is de norm. Als de PR licht verlengd is, wat kan oplopen tot 300 ms, komt dit overeen met een eerstegraads atrioventriculaire blok, maar dit is helemaal niet ernstig, een PR dat tussen 0,20 en 0,30 verlengd is subnormaal.

Pascal Defaye voegt daaraan toe: “Een langer P-R interval wijst op een grotere vertraging van de geleiding tussen de boezems en de kamers, maar de impuls wordt niet geblokkeerd, hij wordt alleen maar vertraagd. Sommige atleten hebben een verlengd PR, tussen 220 en 230 ms. Eerstegraads atrioventriculaire blok is een goedaardige aandoening.

In detail, zoals op de website van de Hartstichting staat, is een eerstegraads AVB de lichtste vorm van hartritmestoornissen, waarbij het hartritme wordt vertraagd. “Dit is meestal onschuldig,” terwijl een tweedegraads AVB niet alle impulsen doorlaat. “Het kan voorkomen na een hartinfarct. In dat geval gaat het meestal vanzelf weer over”. 

Ten slotte komt derdegraads AVB, de ernstigste, overeen met het ontbreken van “transmissie tussen de atria en de ventrikels”, wat kan leiden tot “een zeer lange pauze of zelfs een volledige stilstand van de hartslag, voordat deze weer een zeer langzaam ritme aanneemt” en dus, afhankelijk van de ernst, tot bewustzijnsverlies. “Tot 300 ms is dit een asymptomatische persoon die moet worden gevolgd,” liet Pascal Defaye weten.

Geen “incidentele verandering in sterfgevallen door piloten”

Ten slotte wordt het P-R-interval niet gebruikt om myocarditis, een ontsteking van de hartspier, vast te stellen. Myocarditis is een van de bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie tegen Covid-19 met een boodschapper-RNA-vaccin (Pfizer-BioNTech of Moderna), maar blijft een “zeldzaam, oplossend voorval dat meestal optreedt na de tweede dosis Moderna-vaccin bij jonge mannen”, zoals de Franse Vereniging voor Farmacologie en Therapeutica opmerkt, en eraan herinnert dat “het risico 2,7 extra gevallen per 100.000 doses bedraagt voor de tweede dosis van het Pfizer-BioNTech-vaccin en 13,2 gevallen per 100.000 doses voor de tweede dosis van het Moderna-vaccin, alleen bij mannen jonger dan 30 jaar.”

“Als je myocarditis hebt, is het de hartkamer die is aangetast. Het P-R interval is niet gewijzigd in het geval van myocarditis,” vertelde Xavier Jouven aan AFP. Pascal Defaye is het met hem eens: “De symptomen die worden waargenomen bij myocarditis zijn koorts en ontstekingspijn, niet een verlengd P-R interval. Hij herinnert er ook aan dat myocarditis, “die uitzonderlijk blijft met het vaccin”, te genezen is.

Zoals de FAA op 17 januari 2023 aan AFP uitlegde, “heeft de federale luchtvaartarts van de FAA kunnen vaststellen dat piloten en luchtverkeersleiders veilig kunnen worden gevaccineerd met vaccins van Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson of Novavax. We hebben geen overtuigende gevallen waargenomen van vliegtuigongelukken of arbeidsongeschiktheid van piloten als gevolg van medische complicaties in verband met Covid-19-vaccins.”

Een bevinding die dezelfde dag door de International Air Transport Association (IATA) werd gedeeld: “Zoals onze medisch adviseur, dr. David Powell, aangeeft, heeft geen enkele luchtvaartmaatschappij of andere instantie de IATA gegevens verstrekt die wijzen op een verandering in de incidentie van sterfgevallen onder piloten tijdens een vlucht.”

Fact Checker Logo
Oorspronkelijk hier gepubliceerd.