Scroll Top

U bekijkt de website momenteel in taal NL. Voor aanvullende factchecks en inhoud met betrekking tot andere community's kunt u de vlagpictogrammen gebruiken om van taal te wisselen.

Studie bij muizen is geen bewijs dat wetenschappers stiekem mRNA-vaccins in koemelk stoppen

Studie bij muizen is geen bewijs dat wetenschappers stiekem mRNA-vaccins in koemelk stoppen - Featured image

Author(s): Ivan FISCHER / Charlotte STEENACKERS / AFP Kroatië

Er is momenteel geen goedgekeurd oraal vaccin voor COVID-19, en het blijft onduidelijk wanneer zo’n soort vaccin precies zou kunnen worden ontwikkeld voor menselijk gebruik, ondanks beweringen dat wetenschappers al mRNA-vaccins in koemelk stoppen om mensen die weigeren zich te laten vaccineren heimelijk toch in te enten. Die beweringen worden sinds april 2023 gedeeld op sociale media in Nederland en andere landen. Zelfs als een oraal mRNA-vaccin zou worden ontwikkeld, zou het combineren met melk moeilijk zijn, legde een deskundige aan AFP uit. Ook zei de expert dat mRNA-moleculen zeer onstabiel zijn en in een dergelijke vorm waarschijnlijk niet lang zouden overleven.  

Een door Chinese onderzoekers op laboratoriummuizen uitgevoerde preprint-studie wordt op sociale media en verschillende nieuwsportalen voorgesteld als bewijs dat wetenschappers mRNA-vaccins in koemelk stoppen die voor menselijke consumptie bestemd is.

“Drink het vaccin: Wetenschappers pompen mRNA in koemelk om ongevaccineerden de ‘prik te dwingen'”, luidt de titel van een artikel uit Frontnieuws dat in april werd gepubliceerd en meer dan 200 keer op Facebook werd gedeeld. Een andere website genaamd “Dissident” schreef een soortgelijk artikel. Het is niet de eerste keer dat AFP onjuiste informatie die door deze websites wordt gedeeld, heeft ontkracht, zoals hier, hier en hier. Beide artikelen citeren als bron Newspunch, dat inmiddels is omgedoopt tot The people’s voice, een website die AFP in het verleden meerdere malen heeft gecontroleerd (hier, hier en hier). Beide artikelen werden ook gedeeld op Twitter door verschillende gebruikers (hier, hier en hier). Hetzelfde soort onjuiste informatie werd ook gepubliceerd in het Kroatisch en Servisch.

Screenshot van het onjuist artikel op de Frontnieuws-website, vastgelegd op 23 mei 2023.

De misleidende artikelen verwijzen naar een preprint studie (hier gearchiveerd) waarin Chinese onderzoekers onderzochten of het mogelijk zou zijn een oraal mRNA-vaccin voor COVID-19 te produceren door het fragiele en instabiele mRNA te verpakken in exosomen (biologische structuren die moleculen kunnen vervoeren) die voorkomen in koemelk, waardoor de molecule theorisch zou kunnen overleven zonder bij zeer lage temperaturen te hoeven worden bewaard, en het menselijk spijsverteringskanaal zou kunnen overleven, dat anders de mRNA-moleculen zou ontmantelen en inactief zou maken.

Volgens de studie kan het SARS-CoV-2 mRNA-vaccin op basis van exosomen uit koemelk “neutraliserende antilichamen bij muizen stimuleren”.

Moleculair bioloog Dr. Tamara Čačev, onderzoeksmedewerker aan het Ruđer Bošković Instituut in Zagreb, vertelde AFP dat de studie erop wijst dat een dergelijk oraal vaccin een organisme kan aanzetten tot de productie van antilichamen, maar merkte op dat er geen garantie is dat het bij mensen zou werken.

“Er is een enorme evolutionaire sprong tussen muis en mens, en veel dingen die zowel in experimenten in vitro (in glazen buizen, red.) als in vivo (in een levend wezen, red.) goed lijken, mislukken zodra de proeven op mensen beginnen,” zei Čačev aan onze Kroatische collega’s op 20 april 2023.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei aan AFP op 2 mei 2023 dat wanneer een bedrijf een vergunning aanvraagt om een COVID-19-vaccin in de EU op de markt te brengen, evenals een vaccin dat is ontwikkeld met behulp van een nieuwe technologie, het ook een EMA-onderzoek en beoordeling van de ondersteunende gegevens over het gebruik van die technologie moet aanvragen en moet aantonen dat het nieuwe vaccin voldoet aan de EU-vereisten inzake veiligheid en werkzaamheid.

“Verder willen wij specificeren dat het EMA op dit moment niet op de hoogte is van enig verzoek betreffende de ontwikkeling van een vaccin met deze aanpak voor menselijk gebruik en dat er nog geen contact is geweest met een potentiële ontwikkelaar die voornemens is een dergelijke strategie te volgen”, zegt een woordvoerder van het EMA in een e-mail aan AFP.

Er werd geen vaccin in melk aan muizen toegediend

Op de twee blogs wordt beweerd dat “wetenschappers die mRNA in koemelk hebben gepompt, hebben aangekondigd dat zij muizen die zich met de melk voedden ‘met succes’ hebben gevaccineerd”. Maar geen van beide is waar: de mRNA-moleculen werden niet in gewone koemelk geplaatst, en het vaccin werd niet in melkvorm aan de muizen gevoerd.

Volgens de studie werden exosomen van koemelk uit de melk gehaald en vervolgens gebruikt als “verpakking” voor mRNA-fragmenten die kunnen leiden tot een immuunreactie op de SARS-CoV-2-spike-eiwitten.

Čačev legde aan AFP uit dat exosomen microscopische bubbelachtige structuren zijn met een vettige buitenlaag, die zowel door planten als dieren worden gebruikt om moleculen binnen een organisme te vervoeren. “Rundermelk is een voorbeeld van een uitscheiding waarbij exosomen ook kunnen worden geïdentificeerd, en gemakkelijk kunnen worden gebruikt en gemodificeerd – er zijn meerdere voorbeelden van koemelk die wordt gebruikt in de biotechnologie,” zei Čačev.

De studie vermeldt niet dat een ander deel van de melk dan exosomen werd gebruikt bij de bereiding van het orale vaccin voor gebruik bij muizen. EMA merkt ook op dat de auteurs van de studie het gebruik van exosomen van rundermelk onderzochten als leveringsvoertuigen om immuunreacties bij muizen op te wekken. “Dit staat niet gelijk aan ‘mRNA-vaccins in koemelk pompen'”, vertelde de EMA-woordvoerder aan AFP.

De muizen werden ook niet gevoed met het vaccin, volgens de auteurs van de studie. De oplossing met de gemodificeerde exosomen werd in het darmkanaal van de muizen ingebracht via een duodenale injectie, die de mond, slokdarm en maag omzeilt.

Vaccin in melk zou onpraktisch en kortdurend zijn

Wat betreft de productie van orale vaccins met behulp van melkexosomen, zou elke poging om heimelijk mRNA in koemelk te plaatsen voor vaccinatie op verschillende problemen stuiten. “Het grootste probleem hier is de technische onuitvoerbaarheid en de kosten van dit proces”, vertelde Čačev aan AFP.

“Dit is een technologisch uitdagend (…) proces, dat slechts een klein aantal fabrikanten in de wereld zou kunnen uitvoeren,” zei Čačev.

“De in deze studie gebruikte techniek om exosomen te zuiveren is onverenigbaar met grootschalige productie van exosomen, wat een van de belemmeringen is voor de vooruitgang van de industrialisatie,” verklaarden de auteurs op pagina 10 van de Chinese studie.

Čačev betwijfelde ook of een dergelijk vaccin houdbaar zou zijn. “Het mRNA zelf, verpakt in een exosoom en vervolgens in een melkfles in een winkel, zou niet lang houdbaar zijn, en wie zich zorgen maakt zou deze melk altijd kunnen koken. Want het geval is hier dat de mRNA-vaccins nog steeds onstabiel zijn, ongeacht waarin ze verpakt zijn,” vertelde Čačev aan AFP.

Het toevoegen van mRNA aan koemelk is tot nu toe niet legaal in de EU 

Volgens Europees Parlementlid Biljana Borzan, arts en lid van de parlementaire commissie interne markt en consumentenbescherming, zijn er in de EU verschillende wettelijke mechanismen die het toevoegen van kunstmatige biologische of chemische stoffen aan melk verhinderen.

“Dit zou de EU-melkrichtlijn zijn, vervolgens de verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten, en als overkoepelende wet de algemene levensmiddelenwet van de EU,” vertelde Borzan in een e-mail op 25 april 2023 aan AFP.

Borzan zei dat elke stap om dergelijke praktijken legaal te maken de goedkeuring zou vereisen van een groot aantal organen, zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), de Europese Commissie, het Europees Parlement en instellingen van de lidstaten. Tussen het opstarten van de procedure en de daadwerkelijke uitvoering zouden meerdere jaren verstrijken. “Ik zie echter niet in waarom iemand dat zou doen, en waarom iemand het dan zou goedkeuren”, aldus Borzan.

Melkkwaliteit in Nederland uitgebreid getest

De voedselveiligheid in de Europese Unie, waaronder de veiligheid van melk, wordt geregeld door de Europese Commissie 2006 Verordening (hier gearchiveerd) waarin maximumgehalten voor bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen worden vastgesteld.

Woordvoerster Diane Bouhuijs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zei in een e-mail aan AFP op 12 mei dat de levensmiddelenbedrijven het voedsel eerst zelf controleren, onder toezicht van Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)”.

Ongeveer 2 miljoen leveranties boerderijmelk worden jaarlijks geanalyseerd. Nederlandse instituten als Wageningen Universiteit, NIZO food research en Qlip zorgen ervoor dat methodes om de kwaliteit van de melk te controleren goed worden toegepast, volgens de website van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie.

“Wat betreft de controle van melk heeft Nederland een vrij uitgebreid testprogramma, zowel voor uitbetaling als voor het zoeken naar allerlei contaminanten (ongewenste bacteriën, chemische verontreiniging), wat wordt uitgevoerd door Qlip. Screening van mRNA of analyse van exosomen behoort daar niet toe”, zei dr.ir. Kasper Hettinga van de Wageningen Universiteit en Research (WUR) in een e-mail aan AFP op 22 mei. Volgens hem zal dit niet snel gebeuren omdat “de methode voor isolatie van exosomen extreem bewerkelijk is en niet snel geschikt zal zijn voor grootschalig onderzoek in koemelk”. Maar schreef dr. Hettinga “mocht er in exosomen mRNA-vaccin verpakt worden, dan is dat theoretisch wel meetbaar: er zijn technieken om de precieze informatie in RNA-moleculen die in exosomen zit te bepalen”.

Bouhuijs adviseerde dat als iemand vermoedt dat er met de melk is geknoeid, dit te melden bij de NVWA, en voegde daaraan toe: “Hier wil ik wel de opmerking maken dat er op dit moment overigens geen concrete aanwijzing is om vanuit de NVWA hier onderzoek naar te doen”.

Er zit geen mRNA-vaccins in ander voedsel 

Andere misleidende artikelen koppelen de Chinese studie ook aan een bredere complottheorie dat wetenschappers zouden proberen mensen te dwingen COVID-19 vaccins te nemen door die in voedsel te injecteren, en beweren dat dit een plan is dat wordt gepropageerd door de wereldelite, zoals Bill Gates. Deze artikelen leveren geen bewijs voor deze beweringen.

Jessica Gordon, veearts en universitair hoofddocent aan de Michigan State universiteit vertelde AFP op 25 januari 2023 in een e-mail dat er in de Verenigde Staten geen mRNA-vaccins worden gebruikt bij vee. Dit werd ook bevestigd door het Centrum voor Veterinaire Biologische Geneesmiddelen van het Servicecentrum Inspectie Dier- en Plantgezondheid van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.

AFP heeft eerder beweringen ontkracht dat mRNA-vaccins bij vee en andere dieren worden geïnjecteerd, en beweringen dat Australische boeren daartoe worden gedwongen. AFP ontkrachtte ook beweringen dat Bill Gates opriep tot “ontvolking door gedwongen vaccinatie”, weigerde zijn kinderen te vaccineren, of opriep om vaccins in voedsel te stoppen.

Veiligheid COVID-19 vaccins voortdurend geëvalueerd en gecontroleerd

De misleidende artikelen citeren een blogpost van een Amerikaanse cardioloog, Peter McCullough, die beweerde dat de Chinese studie een “verbluffend” wetenschappelijk succes is, maar dat het ethische kwesties oproept vanwege de schade die mRNA-vaccins zouden hebben aangericht. AFP heeft eerder verschillende beweringen over vaccins die McCullough stelde ontkracht (hier, hier, hier, hier en hier). Hij nam ook deel aan de film ‘Died Suddenly’, die misleidende claims over COVID-19-vaccins kracht bijzette.

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn per mei 2023 bijna 1 miljard doses Covid-19-vaccins gegeven aan mensen in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER). De veiligheid ervan wordt voortdurend gecontroleerd en geëvalueerd, waarbij de overgrote meerderheid van de bekende bijwerkingen zowel mild als van korte duur zijn.

“De toegelaten COVID-19 vaccins zijn veilig en doeltreffend. Ze zijn beoordeeld bij tienduizenden deelnemers aan klinische proeven en voldoen aan de wetenschappelijke normen van het EMA voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit”, stelt het agentschap op zijn informatiepagina (hier gearchiveerd). “Ernstige veiligheidsproblemen zijn uiterst zeldzaam.” 

AFP heeft eerder verschillende valse of misleidende beweringen over de veiligheid van COVID-19 vaccins ontkracht, zoals hier, hier en hier.

Fact Checker Logo
Oorspronkelijk hier gepubliceerd.